Hoitopalvelut

 

Valon Portti -energiaterapia
- Puhtaan Alkulähteen energia ja tietoisuus

Luonnollinen, hyvinvointia tuova hoitomenetelmä, jonka aikana työstetään perimmäisiä syitä henkiseen kärsimykseen,  emotionaaliseen tasapainottomuuteen ja fyysisiin ongelmiin, sekä aktivoidaan hoidettavan luontaisia, positiivisia ominaisuuksia ja kykyjä.  Hoito aktivoi hoidettavan luontaisen kyvyn parantaa itsensä. 
Hoito auttaa tietoisuudentasoa kohoamaan ja sitä voidaan vastaanottaa elämän eri osa-alueilla ilmeneviin ongelmiin.

Hoidon aikana syntyy korkeavärähteinen energia-/tietoisuuskenttä, joka mahdollistaa hoidettavan luontaisen parannusmekanismin aktivoitumisen ja siten hoidettavassa alkaa luontainen paranemisprosessi. Hoidettavan oma korkein tietoisuus sallii korkeamman tietoisuudentason muutokset, ja luo siten sopivimman parantumis- ja kasvuvauhdin.
Energiaterapiaa käytetään myös ennaltaehkäisemään sairauksia ja ylläpitämään terveyttä.
Hoidettava voi määrittää hoidon aiheen tai vaihtoehtoisesti teen hoidon intuitiivisesti. Hoitosarja on usein suositeltavaa.
Hoidon alussa ja lopussa käydään tarvittavat keskustelut. Hoidettava lepää rentoutuneena pitkällään hoidon ajan. Soveltuu kaikenikäisille.

Energiaterapiaa ei ole tarkoitettu korvaamaan lääkärin antamaa hoitoa ja lääkitystä, vaikkakin se voi vapauttaa hoidettavan toisinaan myös täysin fyysisistä kivuista ja sairaudesta. Hoidossa ei diagnosoida eikä luvata parantumista. Hoitosuhteessa toteutuu vaitiolovelvollisuus.

Energiahoidot voidaan välittää myös kaukohoitoina eli hoidettava voi rentoutua kotonaan sovittuna aikana, jolloin hoito välitetään.

Hoitoaikavaraukset soittamalla: 040 5002240 tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Hoitokerran kesto:
1 tunti 70€
sis. alv 24%

Lämpimästi tervetuloa!

 

 

Lisätietoa:

Valon Portin täydentäviin hoitoihin kuuluu Energiahoito eli Energiaterapia.

Valon Portti -energiahoidossa keskitytään poistamaan perimmäisiä syitä henkiseen kärsimykseen, emotionaaliseen tasapainottomuuteen ja fyysisiin ongelmiin, sekä aktivoidaan hoidettavan luontaisia, positiivisia ominaisuuksia ja kykyjä. Tietoisuudentason kohoaminen on keskeinen asia hyvinvointimme edistymisen kannalta.
Useimmat meistä tarvitsevat aikaa muutokseen ja energiahoidossa muutoksen vauhdin määrää hoitojen vastaanottaja.

Energiahoito kuuluu CAM-hoitoihin eli Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen pariin (Complementary and alternative medicine). Energiahoidossa vastaanottajan luontaisen parantumiskyvyn on mahdollista aktivoitua, ja se mahdollistaa fyysisen kehon muutokset ja henkisen puolen tasapainottumisen.
Kun ihmisessä tai ihmisellä on jokin ongelma, se on havaittavissa energiatasolla. Luontainen vapaa energiavirtaus energiajärjestelmässä on silloin estynyt. Energiahoidossa vastaanottaja täyttyy korkeavärähteisellä energialla, jolloin virtaus harmonisoituu ja ihmisen energiavarastot täyttyvät.

Energiahoidon on mahdollista vaikuttaa hienoenergiatasolla näkymättömään olemukseemme ja sitä kautta tuoda luontainen hyvinvoinnin tila olemukseemme, kunhan muistamme huolehtia myös monipuolisesta ja puhtaasta ravinnosta, sekä riittävästä liikunnasta.

Kun länsimainen lääketiede keskittyy fyysisen kehon hoitoon, niin energiahoidoissa keskitytään fyysisen kehon lisäksi kokonaisvaltaisesti hoidettavan koko olemukseen. Sinne minne pillerin vaikutus ei yllä.

Hyvinvointia ei kukaan voi antaa ulkopuolelta, vaan pysyvä hyvinvointi lähtee sisältä päin. Tunne-elämän tasapainoisuudella on suora vaikutus fyysiseen kehoon, perintötekijöitä unohtamatta. Energiahoidoilla voidaan auttaa syvällä mielessä ja tunteissa olevia tiedostamattomia lukkoja avautumaan, ja se mahdollistaa rajoittavien käyttäytymis- ja tunnemallien vapautumisen.
Energiajärjestelmässämme/tietoisuudessamme olevien tukoksien vähennyttyä tai poistuttua, fyysinen keho usein reagoi positiivisilla muutoksilla, ja elämän eri alueilla voi tapahtua myönteistä kehitystä.

Energiahoito voi auttaa meitä näkemään myös itsessämme olevat esteet, millä tavoin estämme omaa hyvinvointiamme. Se ohjaa lempeästi vastuunottamiseen tunteistamme, ajatuksistamme ja teoistamme sekä aktivoi luontaista kykyämme kasvaa itsessämme ja kehittyä suhteissamme. Se auttaa meitä itsensä tiedostamisen ja -työstämisen pariin.

Energiahoitoa ei niinkään ole hyödyllistä lähestyä ihmeenä, jonka tulisi parantaa kerrasta kaikki ongelmat, kun kaikki muut keinot on käytetty. Ihminen on liian monimutkainen luomus sellaiseen. Kuten lääkkeitäkin,  joita otetaan kuureittain tai säännöllisesti, samalla tavoin energiahoitoja kannattaa ottaa 'kuureittain', muutaman kerran peräkkäin, tai säännöllisin väliajoin.
Tehdäkseni tämän helpommaksi hoidon tarvitsijalle,  Valon Portti järjestää myös koulutusta, jolloin hoidon vastaanottaja ei ole riippuvainen hoitajasta, annetuista hoidoista, vaan hän saa itselleen kyvyn tehdä energiahoitoja itselleen (ja halutessaan myös toisille).

Toisinaan tapahtuu niinkin, että esim. vuosikausien krooninen selkäsärky parantuu yhdellä energiahoidolla, joten miksipä ei antaisi omalle luontaiselle parantumiskyvylle lisäpotkua energiahoidolla. Koska olemme kaikki yksilöitä, etenemme täysin itse sallimallamme vauhdilla ja hoidon vaikutukset ovat siten myös täysin yksilöllisiä. Fyysisen kehon parantuminen kun vaatii usein tunne-elämän työstöä ja alitajuisten asioiden kohtaamista.
Energiahoidoissa hoidettava määrää aina tahdin, vastaanottamalla hoitoa juuri itselleen sopivasti. Joten energiahoitoa ei tarvitse arastella, vaikka se olisikin uusi asia itselle.

Osalla hoidon vastaanottajista ilmenee ohimeneviä puhdistusoireita energia- ja tietoisuustason kohotessa ja energiajärjestelmän puhdistuessa. Ne voivat ilmetä vaikka päänsärkynä, flunssan tapaisina oireina tai mielen ärtyneisyytenä. Tämä on luonnollista, ja kuuluu asiaan. Tuntemukset menevät pian ohi.

Osa hoidettavista tulee energiahoitoon tietyn ongelmansa kanssa, oli se sitten tunnepuolen asia, ahdistuneisuus, stressi, pelko, masennus jne, tai fyysisen vaivan kanssa. Usein hoitoon tullaan myös ilman nimettyä ongelmaa, jolloin hoito tapahtuu intuitiivisesti ja energia ohjautuu missä sitä eniten tarvitaan. Hoidon lopussa on tarvittaessa keskusteluosuus.

Energiahoidot voidaan tehdä hoidettavan ja hoitajan molempien ollessa yhdessä paikassa, tai hoito voidaan tehdä kaukoteitse, hoidettavan levätessä kotonaan rentoutuneena ja hoitaja keskittyy energianvälittämiseen toisaalla. Tehokkuudessa ei ole eroja, energia kulkee välimatkasta huolimatta. Silloin tarvittavat keskustelut voidaan käydä puhelimitse, ennen ja jälkeen hoidon.

Eläimiä voidaan yhtälailla hoitaa energiahoidoin. He ovat luontaisesti erityisen vastaanottavaisia hoidoille, rationaalisen mielen puuttuessa lukuisine kysymyksineen ja epäilyineen. He vain yksinkertaisesti vastaanottavat ja saavat siitä avun.

Kuten jo mainittu, energiahoitoa ei ole tarkoitettu korvaamaan lääkärin antamaa hoitoa ja tarvittavaa lääkitystä. Esimerkkinä mainittakoon energiahoitoa käytettävän usein länsimaisen lääketieteen rinnalla nopeuttamaan toipumista ja paranemista sekä vähentämään/poistamaan kipuja ja lääkkeiden hankalia sivuvaikutuksia, tai esimerkiksi lievittämään/poistamaan syöpähoitojen rankkoja sivuvaikutuksia.

Urheilijat voivat kokevat energiahoitojen antoisan hyödyn esim. parantuessaan nopeammin vammoistaan, motivaation syvenevän ja keskittymiskyvyn terävöityvän. Erilaisia riippuvuuksia ja pelkotiloja hoidetaan energiahoidoilla.

Energiahoidon hyödyntäminen on erinomainen tapa ennaltaehkäistä sairauksia, ylläpitää terveyttä ja tasapainoista mieltä. Energiahoidoissa voidaan keskittyä myös täysin tietoisuuden kasvuun ja henkiseen hyvinvointiin. Se riippuu täysin siitä, mikä on meidän jokaisen henkilökohtainen tarve tällä hetkellä.

Jos haluat kokeilla energiahoitoa tai hoitosarjaa, voit ottaa yhteyttä soittamalla, tekstiviestistillä tai sähköpostilla.
Kuvaile lyhyesti tilanteesi, mihin tarvitset hoitoa. Sovimme päivämäärän ja tarkan kellonajan hoidolle. Kaukohoidot ovat yleisimpiä (eli sinä hoidon vastaanottajana lepäilet rauhassa kotonasi hoidon ajan). Hoidon jälkeen, jos haluat, voimme purkaa hoitoa auki vielä keskustelemalla, jos tunnet siihen tarvetta. Keskusteluaika sisältyy hoitokerta-aikaan.

Ota rohkeasti yhteyttä!

 ~ Netta Cosgrove ~