Energiahoito

Valon Portin täydentäviin hoitoihin kuuluu Energiahoito eli Energiaterapia.

Energiahoito kuuluu CAM-hoitoihin eli Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen pariin (Complementary and alternative medicine). Energiahoidossa vastaanottajan luontaisen parantumiskyvyn on mahdollista aktivoitua, ja se mahdollistaa fyysisen kehon muutokset ja henkisen puolen tasapainottumisen.
Kun ihmisessä tai ihmisellä on jokin ongelma, se on havaittavissa energiatasolla. Luontainen vapaa energiavirtaus energiajärjestelmässä on silloin estynyt. Energiahoidossa vastaanottaja täyttyy korkeavärähteisellä energialla, jolloin virtaus harmonisoituu ja ihmisen energiavarastot täyttyvät. 

Energiahoidon on mahdollista vaikuttaa hienoenergiatasolla näkymättömään olemukseemme ja sitä kautta tuoda luontainen hyvinvoinnin tila olemukseemme, kunhan muistamme huolehtia myös monipuolisesta ja puhtaasta ravinnosta, sekä riittävästä liikunnasta. 

Kun länsimainen lääketiede keskittyy fyysisen kehon hoitoon, niin energiahoidoissa keskitytään fyysisen kehon lisäksi kokonaisvaltaisesti hoidettavan koko olemukseen.

Hyvinvointia ei kukaan voi antaa ulkopuolelta, vaan pysyvä hyvinvointi lähtee sisältä päin. Tunne-elämän tasapainoisuudella on suora vaikutus fyysiseen kehoon, perintötekijöitä unohtamatta. Energiahoidoilla voidaan auttaa syvällä mielessä ja tunteissa olevia tiedostamattomia lukkoja avautumaan, ja se mahdollistaa rajoittavien käyttäytymis- ja tunnemallien vapautumisen.
Energiajärjestelmässämme/tietoisuudessamme olevien tukoksien vähennyttyä tai poistuttua, fyysinen keho usein reagoi positiivisilla muutoksilla, ja elämän eri alueilla voi tapahtua myönteistä kehitystä.

Energiahoito voi auttaa meitä näkemään myös itsessämme olevat esteet, millä tavoin estämme omaa hyvinvointiamme. Se ohjaa lempeästi vastuunottamiseen tunteistamme, ajatuksistamme ja teoistamme sekä aktivoi luontaista kykyämme kasvaa itsessämme ja kehittyä suhteissamme. Se auttaa meitä itsensä tiedostamisen ja -työstämisen pariin. 

Energiahoitoa ei niinkään ole hyödyllistä lähestyä ihmeenä, jonka tulisi parantaa kerrasta kaikki ongelmat, kun kaikki muut keinot on käytetty. Ihminen on liian monimutkainen luomus sellaiseen. Kuten lääkkeitäkin,  joita otetaan kuureittain tai säännöllisesti, samalla tavoin energiahoitoja kannattaa ottaa 'kuureittain', muutaman kerran peräkkäin, tai säännöllisin väliajoin.
Tehdäkseni tämän helpommaksi hoidon tarvitsijalle,  Valon Portti järjestää myös koulutusta, jolloin hoidon vastaanottaja ei ole riippuvainen hoitajasta, annetuista hoidoista, vaan hän saa itselleen kyvyn tehdä energiahoitoja itselleen (ja halutessaan myös toisille). 

Toisinaan tapahtuu niinkin, että esim. vuosikausien krooninen selkäsärky parantuu yhdellä energiahoidolla, joten miksipä ei antaisi omalle luontaiselle parantumiskyvylle lisäpotkua energiahoidolla. Koska olemme kaikki yksilöitä, etenemme täysin itse sallimallamme vauhdilla ja hoidon vaikutukset ovat siten myös täysin yksilöllisiä. Fyysisen kehon parantuminen kun vaatii usein tunne-elämän työstöä ja alitajuisten asioiden kohtaamista.
Energiahoidoissa hoidettava määrää aina tahdin, vastaanottamalla hoitoa juuri itselleen sopivasti. Joten energiahoitoa ei tarvitse arastella, vaikka se olisikin uusi asia itselle.

Osalla hoidon vastaanottajista ilmenee ohimeneviä puhdistusoireita energia- ja tietoisuustason kohotessa ja energiajärjestelmän puhdistuessa. Ne voivat ilmetä vaikka päänsärkynä, flunssan tapaisina oireina tai mielen ärtyneisyytenä. Tämä on luonnollista, ja kuuluu asiaan. Tuntemukset menevät pian ohi.

Osa hoidettavista tulee energiahoitoon tietyn ongelmansa kanssa, oli se sitten tunnepuolen asia, ahdistuneisuus, stressi, pelko, masennus jne, tai fyysisen vaivan kanssa. Usein hoitoon tullaan myös ilman nimettyä ongelmaa, jolloin hoito tapahtuu intuitiivisesti ja energia ohjautuu missä sitä eniten tarvitaan. Hoidon lopussa on tarvittaessa keskusteluosuus. 

Energiahoidot voidaan tehdä hoidettavan ja hoitajan molempien ollessa yhdessä paikassa, tai hoito voidaan tehdä kaukoteitse, hoidettavan levätessä kotonaan rentoutuneena ja hoitaja keskittyy energianvälittämiseen toisaalla. Tehokkuudessa ei ole eroja, energia kulkee välimatkasta huolimatta. Silloin tarvittavat keskustelut voidaan käydä puhelimitse, ennen ja jälkeen hoidon. 

Eläimiä voidaan yhtälailla hoitaa energiahoidoin. He ovat luontaisesti erityisen vastaanottavaisia hoidoille, rationaalisen mielen puuttuessa lukuisine kysymyksineen ja epäilyineen. He vain yksinkertaisesti vastaanottavat ja saavat siitä avun. 

Energiahoitoa ei ole tarkoitettu korvaamaan lääkärin antamaa hoitoa ja tarvittavaa lääkitystä. Esimerkkinä mainittakoon energiahoitoa käytettävän usein länsimaisen lääketieteen rinnalla nopeuttamaan paranemista ja vähentämään/poistamaan lääkkeiden hankalia sivuvaikutuksia, tai esimerkiksi lievittämään/poistamaan syöpähoitojen rankkoja sivuvaikutuksia. 

Monet urheilijat kokevat energiahoitojen antoisan hyödyn esim. parantuessaan nopeammin vammoistaan, motivaation syvenevän ja keskittymiskyvyn terävöityvän. Erilaisia riippuvuuksia ja pelkotiloja hoidetaan energiahoidoilla. 

Energiahoidon hyödyntäminen on erinomainen tapa ennaltaehkäistä sairauksia, ylläpitää terveyttä ja tasapainoista mieltä. Energiahoidoissa voidaan keskittyä myös täysin tietoisuuden kasvuun ja henkiseen hyvinvointiin. Se riippuu täysin siitä, mikä on meidän jokaisen henkilökohtainen tarve tällä hetkellä. 

 

Ota rohkeasti yhteyttä!

 ~ Netta ~