Ryhmille

Tältä sivulta löydät RYHMILLE tarkoitettujen lyhyempien tapahtumien kuvaukset, myös kaukoteitse tapahtuvat.
Tarkemmat tiedot tapahtumista löytyy Kalenterista, tapahtumaa klikkaamalla.
Ilmaiset tapahtumat ryhmille, löytyy tästä. 


Valon Portti - Parantavat Kaukohoidot ryhmälle

Hoidossa käytetään Puhtaan Alkulähteen energiaa ja tietoisuutta. 
Hoito vastaanotetaan omassa rauhassa rentoutuen, aloillaan leväten kyseisenä päivänä.

  Tammikuu 2018
ke 17.1.  Maskuliinisen ja feminiinisen tasapainoitus
ti   23.1.  Rakkaus itseä kohtaan/itsensä rakastaminen
ke 24.1.  Vanhasta toimimattomasta irtipäästäminen
pe 26.1.  Itseluottamus muutoksen aikoina
su 28.1.  Puuteohjelmoinnin purkaminen
ti  30.1.  Mestarius
ke 31.1.  Blue moon - Kuunpimennyksen ajan hoitomeditaatio

1 tunti, 20e. Klo 19-20. Tarkemmat tiedot Kalenterista. 

Transmissiot kaukoteitse (initiaatio energiaan/tietoisuuteen):

päivitetään

1 tunti, 50-100e. Klo 19-20.


 Valon Portti - Hoitomeditaatioillat
-  Puhtaan Alkulähteen energia ja tietoisuus

Luonnollinen, hyvinvointia tuova hoitotapahtuma, jonka aikana työstetään perimmäisiä syitä henkiseen kärsimykseen, emotionaaliseen tasapainottomuuteen ja fyysisiin ongelmiin, sekä aktivoidaan hoidettavan luontaisia, positiivisia ominaisuuksia ja kykyjä. 

Hoito auttaa tietoisuudentasoa kohoamaan ja sitä voidaan vastaanottaa elämän eri osa-alueilla ilmeneviin ongelmiin. Energiaterapiaa käytetään ennaltaehkäisemään ja ylläpitämään terveyttä.
Hoitoillan aikana syntyy korkeavärähteinen energia-/tietoisuuskenttä, joka mahdollistaa osallistujien luontaisen parannusmekanismin aktivoitumisen ja siten hoidettava voi parantaa itseänsä, tai laittaa alulle paranemisprosessinsa. Hoidettavan oma korkein tietoisuus (korkein itse) sallii korkeamman tietoisuudentason muutokset, ja siten luo sopivimman parantumis- ja kasvuvauhdin.
Hoitoillat on tarkoitettu avuksi mihin tahansa ongelmaasi. Osallistuja saa energiahoitoa itse valitsemaansa aiheeseen ja lisäksi yhteiseen aiheeseen, joka selviää intuitiivisesti vasta illassa paikallaolijoiden tarpeiden mukaan.

Hoito tapahtuu osallistujien istuessa tuoleilla. Hoito voi myös rentouttaa totaalisesti, joten mukaan voi halutessaan/tarvittaessa ottaa myös makuualustan (joogamatto ym).
Energiahoidolle tyypilliset puhdistusoireet ovat mahdollisia jo ennen varsinaista iltaa, sen aikana ja/tai jälkeen.
Osallistumismaksu Tampereella 25€, 1½ tuntia. Alavudella 20€, 1½ tuntia. Iltoihin on ilmoittautumiset.

Muutamia vinkkejä hoidon aiheista:
Läsnäolemisen kyvylle, luovuuden ja ilon aktivoitumiselle, onnellisuuden kokemiselle, anteeksiannolle, tietoisuuden kohoamiselle, mielen- ja sielunrauhalle, mielen hiljenemiselle, maadoittumiselle, sydämen avautumiselle ja kukoistamiselle, kiitollisuudelle, chakrojen aktivoimiselle, runsaustietoisuudelle,
Ihmissuhdeongelmiin, sairauksiin, stressiin, masennukseen, ahdistukseen, vihantunteisiin, itseluottamukselle, häpeään, syyllisyyteen, epävarmuuteen, karman poistamiseen, pelkoihin, jännittämiseen, vanhojen ajatus- ja käyttäytymismallien purkamiseen, jumiutuneiden tilanteiden vapauttamiselle jne.

Seuraavat kerrat:
pe 19.1.2018  Tampere 
la  24.2.2018  Tampere   


 Oneness '4 koria' -prosessi
-  alitajuisten, tiedostamattomien ehdollistumien ja traumojen poistamista

Nk. '4 korin prosessi' on hyvin voimakas prosessi, ja se tarjoaa sinulle mahdollisuuden vapautua sinua estävistä alitajuisista vaikutteista ja mielen rajoittavista ohjelmoinneista. 4 korin parantaminen on hyvin tärkeää, koska suurin osa elämäämme ohjaavista alitajuisista ohjelmoinneista on tullut niistä tapahtumista, jotka tapahtuivat 4 korissa.
Tämä prosessi keskittyy poistamaan näitä elämäämme syntyneitä ohjelmointeja. Nämä 4 koria ovat:
1. hedelmöityksen hetki
2. aika kohdussa
3. synnytys
4. ensimmäiset 6 tuntia synnytyksen jälkeen (6 kk, 6 vuotta)

Näillä ajanjaksoilla on suuri merkitys siinä, miten me koemme todellisuutemme. Kaikki esteet ja vaikeudet, joita me olemme kohdanneet missä tahansa näistä neljästä vaiheesta, voivat ehdollistaa meitä negatiivisesti ja vaikuttaa perustavanlaatuisesti siihen, miten me näemme ja koemme maailman. Vanhempiemme tunteet, suhtautuminen ja elämänkokemukset tältä ajalta ovat vaikuttaneet tähän.
Kun prosessoimme näitä koreja, se vaikuttaa myös meidän suhtautumiseemme vanhempiimme auttaen parantamaan suhdettamme heihin.
Koska meillä ei ole muistikuvia elämämme varhaisista vaiheista niiden ollessa alitajunnassamme, niihin on vaikea päästä käsiksi; niitä on vaikea parantaa. Tämän prosessin aikana meillä on mahdollisuus poistaa piilotetut tukoksemme sisäisen korkeamman tietoisuuden läsnäolon ja Deekshan, Ykseyden siunauksen avulla.

Prosessin vetäjänä Intiassa, Oneness Universityssä koulutettu Oneness ohjaaja Netta Pispa-Cosgrove.
Osallistumismaksu 20€, kesto 1½ tuntia.

Olet lämpimästi tervetullut mukaan työstämään menneisyyden alitajuisia traumoja ja ehdollistumia, jotka estävät onnellisuuden ja läsnäolemisen kokemisen tässä hetkessä!

Seuraavat kerrat:
päivitetään


Hoitava Rummutusmatka 
- meditatiivinen, rentouttava sisäinen matka perinteisen hoitorummun rytmissä

Tervetuloa matkaamaan syvälle itseesi ja vapauttamaan alitajuntasi voimavaroja, saamaan oivalluksia ja inspiraatiota taianomaisen rummutuksen eheyttävissä värähtelyissä.

Hoitorumpuna käytän tekemääni rumpua, joka on vihitty parantamaan ja viemään rummutusmatkalle osallistuva syvälle tietoisuuteensa aarteiden pariin.

Jokainen matka on erilainen ryhmästä ja tarpeista riippuen. Rummutusmatka voi toisinaan olla lisäksi sanallisesti ohjattu, toisinaan hiljainen sisäinen matka rummutuksen siivin. Rummutusmatkoihin liittyy usein myös omien Voimaeläinten kohtaamista, joka avaa kunnioitusta herättävän, intuitiivisen lempeän ja avartavan kohtaamisen oman voimaeläimen viisauden parissa.

Rummutusmatka on juurevan maadoittava kokemus, joka resonoi sisäisen, luontaisen alkuvoiman kanssa nostattaen osallistujien värähtelytasoa. 
Osallistumismaksu 15€, kesto 1 tunti. Iltoihin on ilmoittautumiset.

Seuraava kerta:
päivitetään


 Äänikylpy - Solfeggio taajuudet 'Healing tuned pipes'

Osallistujat saavat saavat nauttia parantavien äänitaajuuksien värähtelyistä kahden tunnin ajan livenä (ei äänitteeltä).

Joseph Puleo löysi käyttäen apunaan muinaista Pythagoraan menetelmää, Salaiset Solfeggio taajuudet, jotka vastasivat muinaisen Solfeggio skaalan taajuuksia. Näitä alkuperäisiä äänitaajuuksia käytettiin muinaisissa gregoriaanisissa chanteissa, joilla uskottiin olevan valtavia henkisiä siunauksia, kun niitä laulettiin harmonisesti messujen aikana. Näiden aikaisemmin salaisten äänitaajuuksien on ajateltu olevan luomisen ja tuhoamisen koodeja, taajuuksia joilla Jumala loi kosmoksen kuudessa päivässä. Jokaisella näistä taajuuksista on oma vaikutuksensa ihmisessä.

Äänitaajuuksien taipumus on vaikuttaa seuraavasti (muutamia esimerkkejä):

- Kivun ja haavojen lievittäminen: fyysinen- ja energeettinen taso (tunne, mentaali, karminen), avuksi kehon elimille ja soluille.
- Vaikuttaa energiakenttään energisoiden ja nuorentaen kehoa.
- Syyllisyyden ja pelkojen vapauttaminen, surun ja murheen kääntäminen iloksi, tiedostamattomien tukosten, alitajuisten kielteisten uskomusten löytäminen.
- Muutosten edesauttamiseen, tuen ja energian antaminen. Traumaattisten kokemusten ja menneisyyden tapahtumien tuhoavien vaikutusten puhdistaminen.
- Sisäiseen muutokseen, ihmeisiin ja DNA:n korjaamiseen. Mielen selkeyteen.
- Jälleenyhdistyminen, tasapaino, ihmissuhteiden parantaminen. Solujen väliseen kommunikointiin, myrkkyjen poisto soluista.
- Intuition herättämiseen, henkiseen järjestykseen palaaminen, tietoisuuden kohoaminen, ongelmien ratkaiseminen.
- Herättäminen alkuperäiseen, täydelliseen tilaan, ykseyteen paluu ja ykseyden kokeminen, ykseys kaiken kanssa.

Osallistuja saa hoitoa 'Healing tuned pipes' äänivärähtelyjen kautta sekä energeettisesti. Mukaan voi halutessaan ottaa makuualustan, jos haluaa rentouttaa kehonsa täydellisesti lattialla leväten. Lämpimästi tervetuloa Ääniterapiaan!
Osallistumismaksu 25€, kesto 2 tuntia. Iltoihin on ilmoittautumiset.

Seuraava kerta:
- päivitetään