Oneness Herääminen Ykseyteen

Oneness Deekshan eli Ykseyden siunauksen välittäjäksi valmistaudutaan kaksipäiväisellä ONENESS Herääminen Ykseyteen -kurssilla, jonka ohjaa Intiassa koulutettu Oneness ohjaaja.

Herääminen Ykseyteen -kurssi on suunniteltu auttamaan ihmistä pääsemään mielen rakenteista ja rajoitteista. Kun samaistumme mieleemme - kun suodatamme kokemuksemme menneisyyden ehdollistumien kautta,  me rajoitamme elämän kokemista. Elämän tarkoitus on yksinkertaisesti elää, kokea todellisuus kuten se on. Tämä on luonnollinen tila, jossa aistit ovat virkeitä, sydän avoin, suorassa yhteydessä ja ykseyden kokemiseen kaiken kanssa.

Kurssilla käytetään kaikkia niitä eri oppeja ja prosesseja joita Oneness ohjaaja on vastaanottanut Oneness Universityssä ja oman elämänkokemuksen kautta. Se ei ole niinkään kurssi, jossa välitetään tietoa tai autetaan sinua työstämään itseäsi, vaan pikemminkin keino näyttää sinulle suoraan minkälaista elämä on mielen valtapiirin takana - se suunnaton rauha, tyyneys, hiljaisuus ja rakkaus joka paljastuu välittömässä kokemuksessa.

Kurssilla koetaan korkeimman tietoisuuden ohjaama prosessi, joka kulminoituu hyvin erityisen Deekshan vastaanottamiseen, joka edesauttaa vapautumista. Se on suora energiansiirto korkeimmalta tietoisuudelta, yksinomaisena tarkoituksenaan viedä vastaanottaja Ykseyden ja Heräämisen tilaan - siihen samaan tilaan, josta pyhimykset, viisaat ja tietäjät ovat nauttineet maailman sivun.

Kurssin käytyään osallistuja on initioitu Oneness deekshan välittäjäksi, jonka jälkeen osallistuja voi välittää deekshaa itselleen jouduttaakseen omaa heräämistään ja syventääkseen henkistä kasvuaan, sekä myös toisille, halutessaan auttaa heitä tietoisuuden kasvussa. Useimmiten herääminen eli korkeampaan tietoisuuteen avautuminen tapahtuu asteittain. Päivittäinen tietoinen eläminen ja opittujen hyvien asioiden käytäntöön laittaminen, on tärkeä osa kasvun prosessissa.

Kurssipäivien aikana prosessoidaan tärkeimpiä ihmissuhteita, jotka estävät kokemasta syvempää tietoisuudentilaa jo nyt. Prosesseissa kohtaamme näitä työstämättömiä tunteita ja vapautamme itseämme menneisyydestä. Parannamme siten suhdetta menneisyyteemme, suhdetta tunteisiimme, kaikkeen mitä meissä tapahtuu - parannamme ihmissuhteitamme.

Kurssille voi osallistua kuka tahansa, miltä tahansa elämänpolulta. Tämän kurssin anti voi aloittaa täydellisen sisäisen muutoksen itsessäsi ja elämän kokemisessa, auttaen sinua luomaan sisäisen rauhan täyttämän, harmonisemman elämän.

Mielen ohjauksesta sydämestä käsin elämiseen!

Mikä on Deeksha?

Oneness Deeksha eli Ykseyden siunaus on korkeavärähteisen energian välitystä, joka aikaansaa tietoisuuden kasvua ja kohottaa näin yksilön kokemusta elämästä. Deeksha on nopea välittää ja vastaanottaa, vain pari kolme minuuttia riittää.

Oneness Deekshan alkuperä on Intiassa, Oneness Universityssä, joka on henkisen kasvun koulu ja joka yhdistää erilaiset henkiset perinteet, polut ja näkemykset, auttaen jokaista omaan totuuteensa. Nykyiseltä nimeltään O&O Academy.

Deekshan etuja:

- Herättää luomispotentiaalin, kyvyt ja älykkyyden
- Ratkaisee sisäiset ristiriidat aikaansaaden sisäisen rauhan ja harmonian
- Tuo rakkautta ihmissuhteisiin
- Kutsuu esiin myönteisiä tunteita, ystävyyttä ja yhteenkuuluvuutta muihin ihmisiin
- Parantaa kehoa parantamalla mieltä, kasvattaa elämänvoimaa
- Lisää positiivista energiaa
- Mahdollistaa mielelle ajattelutavan runsauteen
- Vie pyytettömän rakkauden ja ilon kokemiseen
- Johtaa Ykseyteen heräämiseen ja korkeampaan tietoisuudentilaan

Seuraava kurssi:
30.6.-1.7.2018   Alavus