Muut palvelut

Muut palvelut:
- Kodin/tilojen energiapuhdistus
- Transmissiot (syvä energeettinen initiaatio/vihkimys)
- Maksuttomat palvelut