Maksuttomat palvelut

- Joka keskiviikko Äitimaa- ja Kristussiunaukset
- Kerran kuukaudessa Ykseyden siunaus (Oneness Deeksha)
- Keväisin ja syksyisin Äitimaa -meditaatiosarja


 

Äiti Maa -siunaus ja Kristussiunaus ♥ (maksuton)

joka keskiviikko klo 21.00-21.20
paikka: missä tahansa olet
ilmoittautumista ei tarvita

Vastaanottaaksesi maadoittavan ja hoitavan Äitimaa- ja Kristussiunauksen, jotka samalla kohottavat tietoisuutta, riittää kun asetut rennosti aloillesi kyseisenä ajankohtana, ja aiot vastaanottaa ne. Kiitollisuuden tunteminen avaa sydäntämme ja mahdollistaa siunasten vastaanottamisen syvemmille tasoille.
Aluksi voit keskittyä kehoosi ja olla täysin tietoinen kehostasi, rentouttaa lihakset ja aistia miltä tuntuu levätä rentoutuneena, mitä ääniä ympäristössäsi kuuluu, kuinka hengityksesi kulkee. Sallit kaiken vain olla ja tapahtua, yrittämättä muuttaa mitään.

Ensimmäinen 10 min tulee Äiti Maalta siunaus, sen jälkeen 10 min Kristussiunaus. Siunaus kohottaa meitä Kristustietoisuuteen, joka tarkoittaa ihmiskunnan tietoisuuden korkeampaa tietoisuudentasoa (uskonnoista riippumaton). 

Siunaukset saattavat tuntua voimakkailta myös fyysisessä kehossa, kun tietoisuudessa olevia latauksia ja tukoksia puhdistuu. Tuntemukset tai niiden poissaolo, vaihtelevat yksilöllisesti ja kerrasta toiseen. Korkein, puhdas tietoisuus ohjaa siunaukset sinun tämän hetken tarpeittesi mukaisesti, mutta voit myös itse pyytää/rukoilla siunauksen kohdistuvan haluamaasi aiheeseen.

Olemme iloisia voidessamme auttaa sinua kasvusi polulla, korkeampaan tietoisuuteen ja hyvinvointiin!

Netta ja muita MA'A™ Äiti Maa ohjaajia

 Ykseyden siunaus eli Oneness deeksha ♥ 
(maksuton)

Kerran kuukaudessa 
paikka: missä tahansa olet
ilmoittautumista ei tarvita

Seuraavat kerrat:
tiistai    27.3.2018
torstai  26.4.
torstai  24.5.

klo 21.00-21.20

Vastaanottaaksesi Deekshan, eli tietoisuutta kohottavan energiavälityksen, riittää kun asetut rennosti aloillesi kyseisenä ajankohtana, ja aiot vastaanottaa sen. Kiitollisuuden tunteminen avaa sydäntämme ja mahdollistaa Deekshan voimakkaamman vastaanottamisen.

Oneness Deeksha on korkeavärähteisen energianvälitys, joka aikaansaa tietoisuuden kasvun.
Tietoisuudentaso vaikuttaa ratkaisevasti siihen miten koemme elämämme. Tietoisuuden kohotessa olemme enemmän tietoisia, koemme suurempaa iloa, rakkautta ja yhteenkuuluvuutta; Ykseyttä.
Tietoisuuden kohoaminen ilmenee muutoksina kaikilla elämän alueilla: henkisessä kasvussa, ihmissuhteissa, terveydessä, vauraudessa, ja siinä miten koet oman elämäsi. Kyse on sisäiseen prosessiin liittyvästä tietoisuuden kasvusta.
Deeksha voimistaa elämän kokemista ja läsnäolon kykyä. Deeksha tasapainottaa, muuttaa haitallisia tunteita ja käsityksiä, ja auttaa vapautumaan ennakkokäsityksistä. Se myös muuttaa asennoitumista haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Kun havainnointimme muuttuu, emme enää koe ongelmaksi asioita, jotka olivat aiemmin vaikeita käsitellä.

Tietoisuuden kohotessa havainnoiminen ja kokemisemme muuttuvat. Tällöin käsityksemme todellisuudesta voi myös muuttua, koska ulkoisen maailman kokeminen on aina heijastusta meidän sisäisestä maailmastamme. Korkeampi havaintokyky ja myönteiset tunteet luovat onnellisemman, menestyksekkäämmän ja tyydyttävämmän elämän.

Deeksha vaikuttaa suhteisiin luomalla suurempaa herkkyyttä, hyväksyntää ja yhteenkuuluvuutta toisten kanssa, ja vapauttaa ihmisen rajoittavasta tuomitsemisesta ja leimaamiselta. Kokemuksemme ykseydestä kaikilla elämän alueilla voimistuu, ja erillisyyden kokemus alkaa hajota. Suhde itseemme, rakkaisiimme, ja ympärillämme olevaan maailmaan jatkaa syvenemistään. Yhteytemme Korkeimpaan itseemme voimistuu.

Vastaanottaaksesi tämän Deekshan sinun tarvitsee vain asettautua mukavaan, rentoon asentoon (voit olla makuullaan tai istuallaan) ja ottaa Ykseyden siunaus eli Deeksha vastaan 20 min ajan.
Deeksha tapahtuu ja avautuu jokaiselle eri tavalla, riippuen mihin vastaanottaja tarvitsee sitä eniten. Energian vaikutus jatkuu hienojakoisena energianvälityksen jälkeen.
Tuntemukset Deekshan vastaanottamisen aikana vaihtelevat, toisinaan tuntuu voimakkaasti, toisinaan hyvin hienovaraisesti, tai voi olla ettei tuntemuksia ole laisinkaan. Tuntemukset eivät itsessään ole tärkeitä Deekshan vastaanottamiseksi. Vastaanottajana voit luottaa, että mitä tahansa koet tai olet kokematta Deekshan aikana, riippuu itsestäsi. Prosessi on joka tapauksessa aloitettu, ja tulee johtamaan sinut vähitellen (tai joskus nopeastikin) omaan henkilökohtaiseen tietoisuuden kasvuun.

Antoisia Deekshahetkiä kaikille!

Netta Cosgrove
Oneness ohjaaja (Intiassa Oneness Universityssä koulutettu Oneness trainer)

 

 

 

 

  MA'A Äiti Maa Sydänmeditaatio (maksuton)
Kevätkausi 2018

Keskiviikkoisin:
28.3., 25.4. ja 30.5.
klo 20.40-21.00

Ryhmässä on voimaa ja siten on helpompi yhdistyä myös Äiti Maan sydämeen ja maadoittumiseen.

Kulloinkin mukaan osallistuvat MA'A Äiti Maa -ohjaajat ja syventävän opintotason saaneet kurssilaiset, edesauttavat mukana olevien maadoittumista ja värähtelyn kohoamista 20 min ajan.
Ilmoittautumisia ei tarvita, rentoudut vain meditoimaan kyseisinä iltana, aikomuksella yhdistyä ryhmään.

(Tämän jälkeen alkaa normaalisti joka keskiviikkoiset, ilmaiset Äitimaa- ja Kristussiunaukset kello 21.00.)

Tervetuloa hiljentymään & voimaantumaan Äiti Maan hoivaan ja läsnäoloon!

Netta & muita MA'A Äiti Maalaisia